Juniorkub centrum voľného času

Juniorkub centrum voľného času

Vajanského námestie 2
036 01 Martin
IČO: 36139165

Informácie o inštitúcii Juniorkub centrum voľného času

 

Juniorklub je  neštátne  centrum  voľného  času, ktoré  sa transformovalo v roku 2000 zo školského strediska záujmovej činnosti bývalého Domu kultúry (dnes DO - Strojár spol. s r.o.) v Martine. Pre deti, mládež a ich rodičov každoročne  pripravuje rôznorodú záujmovú  činnosť v oblasti tanca, hudby, počítačovej techniky, športu, ekológie a estetiky nielen v  "Strojári" , ale aj priamo na niektorých základných školách v meste Martin i na vidieku.


V  experimentálne  otvorených  kluboch Juniorklub ponúka alternatívu tradičnej "školskej družiny" nielen pre najmenšie školopovinné deti. Okrem jednoročných  záujmových útvarov - krúžkov môžu deti a  mládež  navštevovať  súbory, z  ktorých  určite  najznámejším  je  Folklórny súbor Turiec. Juniorklub organizuje aj jednorazové  podujatia- filmové, divadelné  predstavenia, súťaže, výstavy...Tradične počas letných prázdnin realizuje tiež letnú činnosť- obľúbené prímestské a pobytové detské tábory. Členovia  Juniorklubu  oceňujú  ponúkané  členské  výhody.

Kde nás nájdete?

Zobrazit